Translate

divendres, 1 de març de 2019

RARE DISEASE


Les malalties minoritàries o de baixa prevalença són un conjunt molt ampli i heterogeni de condicions patològiques complexes que poden afectar en qualsevol tram d’edat: nadons, infants, adolescents, joves o adults. S’estima que hi ha entre 7.000 i 8.000 malalties diferents.

Avui, es calcula que entre un 6% i un 8% de la població general pot estar afectada per qualsevol d’aquestes malalties. A Catalunya, les dades presenten més de 300.000 afectats.
Una malaltia minoritària és aquella que afecta a menys d’1 de cada 2.000 persones. Tot i que individualment són rares, hi ha moltes malalties d’aquest tipus (6.000-7.000), de manera que hi ha molts pacients afectats.

Tot i que la definició de malaltia minoritària és la que acabo d’anomenar, en la indústria farmacèutica és aquella malaltia on no és rentable desenvolupar un fàrmac degut al baix nombre de pacients, la poca informació disponible que hi ha, els diagnòstics deficients, la manca d’estudis clínics i la difícil localització de pacients. És per aquest motiu que les famílies creen les seves pròpies fundacions per aconseguir finançament per la recerca d’aquestes malalties.

Fa uns anys aquestes malalties eren socialment oblidades, però, per sort, actualment ja són socialment transcendentals i reconegudes.

Com he dit, existeixen al voltant d’unes 7.000 malalties minoritàries descrites i cada any es descriuen entre 150 i 250 noves malalties, gràcies a les noves tecnologies.

Gran número d’aquestes malalties afecta a nens, és a dir, es manifesten en edat primerenca. Cal saber que la majoria tenen una base genètica, causades per mutacions en gens específics com la fibrosi quística o vàries distròfies musculars. Però també n’hi ha que estan relacionades amb factors ambientals, com alguns tipus d’anèmia per falta de vitamines o degut a medicaments. Aquest és el cas del mesotelioma maligne, un càncer de mama, on més del 90% dels casos són deguts a l’exposició d’amiant. No obstant, encara n’hi ha moltes sense conèixer el seu origen o dades de la prevalença.


LES MALALTIES MINORITÀRIES EN XIFRES
El fet que aquestes malalties afectin a poques persones i el desconeixement dels seus símptomes per part del públic i professionals, s’estima que el temps que transcorre entre l’aparició dels primers símptomes fins al diagnòstic és de 5 anys. En 1 de cada 5 casos poden passar més de 10 anys fins aconseguir el diagnòstic correcte. Això comporta no rebre suport ni tractament o rebre un tractament inadequat i empitjorar la malaltia.

No tots els centres hospitalaris tenen els mitjans per tractar els afectats, per això es calcula que pràcticament la meitat dels sofrents ha hagut de desplaçar-se i viatjar en els últims 2 anys fora de la seva província a causa de la seva malaltia, ja sigui en busca d’un diagnòstic o d’un tractament.

Les malalties minoritàries suposen un cost econòmic important. El cost del diagnòstic i del tractament suposa al voltant del 20% dels ingressos anuals de cada família afectada. Això suposa una mitja de més de 350€ per família i mes, una xifra molt representativa de l’alt cost que suposa l’atenció a les malalties rares. Les despeses a cobrir en la majoria dels casos, es relacionen amb l’adquisició de medicaments i altres productes sanitaris, el tractament mèdic, les ajudes tècniques i l’ortopèdia, el transport adaptat, l’assistència personal i l’adaptació de l’habitatge.


TRACTAMENT PER LES MALALTIES MINORITÀRIES
Només el 1-2% de les malalties minoritàries tenen actualment algun tipus de tractament, per tant, queda molt per investigar.

Existeixen 4 tipus bàsics de tractament per a les malalties genètiques minoritàries:

TERÀPIES FARMACOLÒGIQUES
Consisteix en la modificació d’una reacció bioquímica normal o patològica per un agent químic extern.

El desenvolupament d’un medicament és un procés molt car i difícil de quantificar. Actualment s’han d’invertir molts milions perquè un nou fàrmac arribi al pacient.

Però què és un medicament? Un medicament és una petita molècula orgànica, que típicament ha de ser:
Específica per a resoldre un problema molecular (ex: impedir una interacció anormal entre dues proteïnes)
Molt activa i molt afina per la seva diana
Molt poc tòxica
Distribuir-se bé per tot l’organisme i arribar al teixit diana
Barat de produir o, al menys, que es pugui sintetitzar en quantitats industrials
Estable
Nou (patentable)
S’ha de comercialitzar

TERÀPIA GÈNICA
Intenta corregir gens defectuosos responsables de malalties en la línia somàtica (no sexual), ja sigui per:
Pèrdua de funció: incorporar el gen normal (ex: fenilcetonúria)
Guany de funció: eliminar la mutació responsable, eliminant la proteïna (ex: Huntington)

Limitacions:
Es pot corregir només les característiques reversibles d’una malaltia genètica
La mida de l’ADN a incorporar en el genoma del pacient
Resposta immunitària davant del vector víric (retrovirus, adenovirus adenoassociats)
Inactivació d’un gen essencial que pot provocar un problema major que la malaltia
Direccionalment a cèl·lules diana apropiades

TERÀPIA CEL·LULAR
Descriu el procés d’introduir noves cèl·lules en un teixit afectat, amb o sense teràpia gènica prèvia. És necessari introduir moltes cèl·lules perquè el tractament sigui efectiu i, a vegades, aquestes cèl·lules poden anar a teixits no desitjats o tenir algun tipus de creixement anormal.

CIRURGIA
Per exemple en defectes cardíacs congènits.


DIA DE LES MALALTIES RARES
Perquè les malalties rares ho deixin de ser, l’últim dia de febrer es celebra el Dia de les Malalties Rares, amb l’objectiu de sensibilitzar i conscienciar el públic sobre les malalties poc freqüents; així com també mostrar l’impacte en la vida dels pacients i reforçar la seva importància com a prioritat en la salut pública.

Es va establir el 2008 perquè, segons l’Organització Europea de Malalties Rares (EURORDIS), el tractament de moltes malalties poc freqüents és insuficient, així com les xarxes socials per donar suport a persones amb malalties minoritàries i les seves famílies. A més, mentre ja hi havia nombrosos dies dedicats a persones que pateixen malalties individuals (com la sida, el càncer, etc.), abans no hi havia hagut un dia per representar persones que pateixen malalties minoritàries. Es va escollir el 29 de febrer perquè és un dia “estrany”. Però es celebra l’últim dia de febrer en anys que no són de traspàs.

MÉS INFO:

dissabte, 1 de setembre de 2018

(CMT) CHARCOT-MARIE-TOOTH


Dissabte 1 de setembre de 2018, l'Associació sense ànim de lucre Charcot-Marie-Tooth UK llança el CMT Awareness Month 2018. L'any passat, la campanya va rebre un impuls inesperat quan l'ex Girls Aloud, Cheryl Tweedy, va publicar a Instagram que el fill de la seva amiga ho patia.

El (CMT) Charcot-Marie-Tooth, porta el nom dels tres científics que ho van descobrir, progressivament provoca una debilitat muscular i malbaratament al sistema nerviós perifèric en ser una neuropatia desmielanitzant, afectant les extremitats inferiors, cames i peus, provocant problemes com els dits de martell, la mobilitat reduïda i el dolor incontrolable. 

I les extremitats superiors: mans i dits també es veuen afectats, fent que les tasques que necessiten habilitats motores fines, com ara fixar cordons de sabates i botons siguin molt difícils entre d'altres. 

Tot i que la CMT no és una amenaça per a la vida, per a molts, impactarà i reduirà significativament la qualitat de les seves vides, l'estres, les caigudes i el sobresforç, fins i tot fan que algunes persones acabin com a usuaris de cadires de rodes.

El cap de funcionament del CMT UK, Karen Butcher que pot rastrejar la CMT de nou generacions en una família, va dir: "Encara hi han massa professionals mèdics que inclouen metges de família, fisioterapeutes, ortesis, cirurgians -i fins i tot neuròlegs- que encara no saben què és la CMT, per tant, una part integral de la campanya d'aquest any serà educar-los sobre la malatia, de manera que puguin ajudar a fer un diagnòstic si és necessari el més aviat possible.

"També és important per a nosaltres arribar a aquelles persones que pensen que podrien patir-la, però que encara no han estat diagnosticades. De vegades, els símptomes no són obvis, però degut al fet que la CMT afecta les mans i els peus, podria haver-hi problemes d'equilibri, problemes per caminar o caure regularment i estar constantment cansats. Per a algunes dones, un senyal revelador és que no poden usar sabates de taló alt a causa d'arcs elevats i dits de martell.

"Podria haver moltes raons per a símptomes com aquests, però si teniu alguna pregunta seria útil preguntar-li al metge sobre CMT: el diagnòstic precoç ajuda a millorar la vida dels afectats perquè és una malatia genèrita de transmisió hereditaria, i també es pot donar consell genètic professional.

"Sabem que és una estratègia ambiciosa, però, idealment, ens agradaria que cada nou diagnosticat de CMT automàticament fos derivat cap a nosaltres, per poder oferir el nostre suport amb avantatges, llocs de treball i problemes familiars i assessorar-los d'on poder obtenir ajuda mèdica especialitzada ".

La Professora de Neurologia Clínica i Consultor Neurològic de la UCLH, Mary Reilly, també és Patró de Charcot-Marie-Tooth UK, explica que: "La CMT té moltes característiques diferents, però comunament hi ha un debilitament i pèrdua de múscul i sensibilitat reduïda, principalment als peus i cames, però també a les mans i els braços en les etapes avançades de la malaltia. Aquests donen lloc a una sèrie de complicacions ortopèdiques, que provoquen una gran varietat de problemes de mobilitat i destresa, i de vegades escoliosi.

"La CMT no descriu un únic trastorn, sinó un grup de simptomes. És important determinar exactament quin tipus de CMT es té, per millorar la qualitat de vida, i això només es pot fer una vegada que es considera un diagnòstic en un pacient. Durant molt de temps els que pateixen CMT i el seu entorn creuen que són torpes o tenen peus maldestres patint en silenci quan podrien rebre ajuda i suport. 

Extret de:http://www.crawleynews24.co.uk/awareness-month-for-charcot-marie-tooth/ 01/09/2018  www.cmt.org.uk  


MÉS INFO:           


dilluns, 2 de juliol de 2018

MULTIVAC DRACMAY HEMEROTEC


Emulant als psicohistoriadors de la Fundació, des de la xarxa tenim per objectiu, que la informació ens torni el menys amnèsics i analfabets digitals possible. I ho farem amb l’ajut de tots nosaltres fent xarxa.

Fixarem el fugisser coneixement en grups d’hemeroteques temàtiques. I així aquelles informacions que ens varen copsar o frapar sabrem on podem tornar a trobar-les i fins i tot es tracta de nodrir els següents grups tancats creant així una genèrica base de dades per a línies de recerca específiques, que permetin que la informació estigui a l’abast de tothom en cada moment, sense perdre’s en l’inabastable marasme de les dades virtuals a la xarxa. 


Multivac és el nom d'un ordinador fictici que apareix en moltes de les històries o contes d'Isaac Asimov, entre 1955 i 1975. D'acord amb la seva autobiografia In Memory Yet Green, Asimov va escollir el nom de Multivac com a referència UNIVAC, el primer ordinador “mainframe” (Computadora central) fabricada a US. Mentre que inicialment, Asimov va pensar el nom per referir-se a "Multiple vacuum tubes (tubs de buit múltiples)", en una de les últimes històries, "L'última pregunta", es llegeix que el sufix-ac vindria de "analog computer (computadora analògica) ".

Com la majoria de la tecnologia que Asimov descriu en la seva ficció, les especificacions de Multivac varien entre les seves diferents aparicions. En tots els casos, és un ordinador manegat pel govern, situat en instal·lacions subterrànies a gran profunditat com a mesura de seguretat, un superordinador d'un quilòmetre i mig de longitud. A diferència de les intel·ligències artificials representades en les seves sèries sobre Robots, la interfície de Multivac està mecanitzada i és impersonal - excepte en el relat "Tots els mals del món" -, consistint en complexes consoles de comandes que només uns pocs humans poden manegar.


Evidentment susceptibles de ser ampliats a més àmbits.


HEMEROTEC DRACMAY ANTHROPOLOGY

HEMEROTEC DRACMAY ARTCAT

HEMEROTEC DRACMAY CATALUNYA

HEMEROTEC DRACMAY ECOLOGY & NATURE

HEMEROTEC DRACMAY ESTEL·LAR & AEROSPACE

HEMEROTEC DRACMAY HUMOUR

HEMEROTEC DRACMAY LIBRARIAN

HEMEROTEC DRACMAY NEUROBIOLOGIST

HEMEROTEC DRACMAY NOÈTIC

HEMEROTEC DRACMAY PHILOSOPHY

HEMEROTEC DRACMAY QUÀNTIC & SCIENCE

HEMEROTEC DRACMAY SALUT & HEALTH

HEMEROTEC DRACMAY SOCIAL

HEMEROTEC DRACMAY TECHNOLOGY

HEMEROTEC DRACMAY ARCHITECTURE & DESIGN©Mayte Duarte MMXVIII

diumenge, 25 de febrer de 2018

MALTRAVIESO

Descobreixen a Càceres 
les petjades d'art neandertal més antigues del món.
La cova de Maltravieso, un dels focus més destacats d'art rupestre de la Península Ibèrica, protago-nitza una troballa vital que modificarà els conceptes de l'estudi de l'evolució humana. Portada de l' revista Science s’espera tingui una important repercussió internacional. Els estudis de datació duts a terme per un grup de recerca europeu han conclòs que una de les pintures de les que es troben en les parets d'aquesta cavitat té una antiguitat d'almenys 66.700 anys, més del triple del que s'estimava fins al moment, ja que l'edat de les cèlebres mans en positiu i negatiu es fixava en 20.000 anys. 

en Videos

Marcos García Díez, professor de la universitat Isabel I de Burgos és un dels estudiosos que ha participat en aquest anàlisi, que encapçalen el professor de la Universitat de Southampton Alistair Pike i el professor alemany Dirk Hoffmann de l'Institut Max Planck d'Antropologia, entre d'altres. Els experts de la Junta d'Extremadura Hipòlit Collado, Joan Carles Aguilar i José Ramón Bell també han participat en l'estudi de Maltravieso. Les mostres es van prendre en dues ocasions diferents, al desembre de 2014 i abril de 2016. García Díez explica que la importància d'aquesta troballa rau en què per primera vegada es pot establir que els neandertals van ser els autors d'aquestes pintures, el que afegeix llum al debat «sobre la capacitat d'expressió simbòlica dels neandertals».
L'anàlisi de la calcita sobre una de les mans que s'ha fet utilitzant el mètode de l'Urani-Tonio ens diu que el seu origen té lloc 20.000 anys abans que el Homo Sapiens arribés a Europa. Per tant, segons aquest estudi, no hi ha dubte que va ser aquesta espècie l'autora d'aquests símbols. Aquest grup, anomenat 'Datant l'origen i desenvolupament de l'art rupestre paleolític a Europa a partir del desequilibri de la sèrie de l'Urani' ha investigat de manera conjunta dues coves espanyoles: La Pasiega a Cantàbria i Ardales a Màlaga, arribant a conclusions similars amb datacions antigues, la qual cosa fa pensar que podria haver-hi altres punts a la Península Ibèrica on també poguessin trobar-se aquests símbols, fonamentals per al coneixement de la Prehistòria.

Per Marcos García Díez les conclusions no deixen cap dubte perquè «els primers sapiens apareixen fa 45.000 anys». Un dels aspectes més interessants d'aquesta investigació és delimitar les característiques dels neandertals i les seves qualitats cognitives, més enllà dels propis atributs físics.

Segons figura en la nota emesa per la conselleria de Cultura, l'investigador Paul Petitt de la Universitat de Durham afirma que el fet de tenir exemples de tres coves a 700 quilòmetres de distàn-cia «evidència que aquesta va ser una tradició amb gran recorregut, al que els neandertals van ser els primers humans a deixar marques permanents i significatives en coves profundes. És molt possible que l'art rupestre similar documentat en altres coves d'Europa occidental, que durant tant de temps es va suposar que era obra de la nostra espècie, tingui un origen neandertal ».

Les tres coves tenen en comú pintures paleolítiques majoritàriament en vermell (ocre), ocasionalment en negre, que contenen grups d'animals, punts, signes geomètrics, empremtes de mans en negatiu i positiu i gravats, explica la nota enviada per l'administració regional. Els investigadors descarten tot tipus de creació arbitrària, ja que la seva elaboració va implicar planificar una font de llum, buscar amb precisió una font adequada i barrejar els pigments per pintar les figures.

Per Hipòlit Collado, cap de la Secció d'Arqueologia de la Junta d'Extremadura, aquesta troballa indi-ca «que les petjades més antigues del món es localitzen en aquesta petita cavitat Càceres, on els neandertals van prendre consciència de la seva pròpia identitati van deixar sobre la paret allò que més els identificava com humans: l'empremta de la seva pròpia mà». Segons la nota de la Junta Collado porta anys treballant en una línia d'investigació sobre l'origen Neandertal de l'art rupestre. Pel que sembla les investigacions s'havien vist obstaculitzades per la falta de dades concloents. El radiocarboni com a fórmula per datar aquestes restes podia donar errors, donat que «les mostres de pigments d'radiocarboni són propenses a la contaminació i poden donar estimacions d'edat falses, l'obtenció de mostres de carbó necessàries per a aquest mètode és destructiva per a les figures». La dificultat sorgeix també a l'estar moltes d'aquestes pintures fets amb pigments minerals com l'ocre, que no contenen cap material orgànic i per tant és impossible datar.

Aquest dijous es presentava a Màlaga la part del projecte referent a la cova d'Ardales. El finançament d'aquesta investigació s'ha dut a terme a través de la Natural Environment Research Council (Gran Bretanya), la National Geographic Society (Estats Units), el Max Planck Society (Alemanya) i la Ro-yal Society Wolfson Research Merit Award (Gran Bretanya ).

Els investigadors han guardat amb zel que la informació pogués transcendir abans de les 20 hores del 22 de febrer. La prestigiosa publicació americana va mantenir embargades aquestes dades fins aquest moment.  Els amants de la prehistòria i de l'evolució humana ja tenen un punt en on trobar informació per reconstruir aquest passat que ens ajuda a entendre el nostre present.

FONTS i IMATGES:
http://www.hoy.es/caceres/primer-arte-obra-20180222200319-nt.html
http://science.sciencemag.org/content/359/6378/912

http://www.sciencemag.org/about/science-licenses-journal-article-reuse?_ga=2.20645053.40492483.1519540798-1173937778.1519540798

dilluns, 27 de novembre de 2017

XXIX PREMIS BATISTA I ROCA–MEMORIAL ENRIC GARRIGA TRULLOLS
IMMA CABOTÍ I FIGUERAS (Estats Units d’Amèrica) HELLENA CARDÚS RIBAS (Estats Units d’Amèrica) GUIDO DETTONI DELLA GRAZIA (Itàlia) ROGER FRIEDLEIN (Alemanya) ALFONS GREGORI I GOMIS (Polònia) ALEJANDRO HUGO CARRERAS (Argentina) ANTONI LLORENS LARREGOLA (País Basc) BELÉN MURILLO MARTÍNEZ (Madrid) NÚRIA RECHE POQUET (Lausana) VIVIANA SANDRA SANCHIS ROCHE (Argentina)CLOENDA AMB JOSEP TERO


XXIX premis “Batista i Roca – Memorial Enric Garriga Trullols” 2017


L’Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana (IPECC) ha lliurat els premis “Josep Maria Batista i Roca – Memorial Enric Garriga Trullols” 2017 a deu catalans o catalanòfils residents fora de Catalunya, en la vint-i-novena edició d’aquests guardons que reconeixen la tasca que des de la Catalunya Exterior es fa per mantenir la presència catalana en el món i augmentar el coneixement de la realitat cultural i nacional de Catalunya a l’exterior.

Enguany els premis han estat atorgats a Immaculada Cabotí, resident a Virgínia, als Estats Units; Hellena Cardús, que viu a Texas, als Estats Units; Guido Dettoni, d’Assís, Itàlia; Roger Friedlein, de Bochum, Alemanya; Alfons Gregori, resident a Poznan, Polònia; Alejandro Hugo Carreras, de Rosario, Argentina (l’únic que no ha pogut recollir personalment el premi); Antoni Llorens, resident a Vitòria-Gasteiz, País Basc; Belén Murillo, resident a Madrid, Espanya; Núria Reche, que viu al Cantó de Vaud, a Suïssa; i Viviana Sandra Sanchis, de Buenos Aires, Argentina.

Prèviament a l’acte de lliurament dels premis, el guardonats han estat rebuts per la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i, també, pel pare Abat de Montserrat, Josep Maria Soler, al Parlament  i a l’Abadia de Montserrat respectivament.

L’acte de lliurament dels premis, presidit pel president de l’Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana, Xavier Tudela, ha tingut lloc a l’Institut d’Estudis Catalans. Durant la cerimònia el secretari general de la Federació Internacional d’Entitats Catalanes (FIEC), Antoni Montserrat, ha dissertat sobre la Catalunya exterior avui.

L’himne nacional de Catalunya, cantat pel cantautor Josep Tero i per tots els assistents, ha posat punt i final a l’acte.

Aquest guardons, d’atorgament anual, instituïts i convocats per l’Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana (IPECC), reconeixen la labor que duen a terme els catalans i catalanòfils que viuen fora de Catalunya per mantenir la presència catalana en el món i augmentar el coneixement dels Països Catalans i la cultura catalana a l’exterior.

Amb la voluntat que els premis tinguin continuïtat i amb el desig d’enfortir encara més aquest reconeixement a la Catalunya Exterior, us proposem que, si ho creieu adient, pugueu ajudar aquesta activitat amb una aportació econòmica. Qualsevol col.laboració serà benvinguda.

Si considereu positivament la proposta que avui us presentem l’aportació l’hauríeu de fer al següent compte de l’IPECC indicant, sisplau, el vostre nom:

IBAN: ES73 2100 1006 5202 0006 1004

SWIFT / BIC: CAIXESBBXXX

Moltes gràcies.

Fonts amb la relació de premiats i biografies:diumenge, 26 de novembre de 2017

HELLENA CARDÚS RIBAS *XXIX PREMI BATISTA I ROCA-MEMORIAL ENRIC GARRIGA I TRULLOLS*


HELLENA CARDÚS RIBASI AM CATALAN….
En Pau Casals va presentar-se així a la recepció de l'ONU el 1971 en recollir la medalla de la pau...
I avui que soc jo qui rep un premi, vull retre homenatge a tots els Catalans que per mes d’una generació son fora de la nostra estimada terra.

SOM CATALANS I FEM HISTORIA,
I ara vull compartir la meva amb vosaltres amb l’esperança que tots els que hi són a l’exterior facin el mateix, per poder esdevenir la memòria que tot país mereix de no ser mai oblidat, pels que van marxar, els seus descendents, i els que vindran...

PERTANYO A UNA FAMÍLIA QUE DUU CATALUNYA A L’ADN…
Tinc la sort de provenir d una nissaga excepcional que ha treballat amb passió per esdevenir una Catalunya independent.
Les tres ultimes generacions de la meva família han dedicat somnis i esforços a servir a Catalunya en diferents àmbits.

El meu avi matern, el Dr. Francesc Ribas Soberano, fill d’una família modesta de Reus, al 1907 es trasllada a Barcelona per a estudiar Medicina.
A París s’especialitza en malalties pulmonars i viatja a Suècia per conèixer el seu sistema de Seguretat Social.
Amic d’en Lluís Companys,  també va ser el seu metge personal.

Afiliat a Esquerra Republicana, es presenta a les eleccions al Parlament l’any 1932 sortint elegit Diputat.

No obstant la seva vida política, no abandona mai la seva activitat com a metge i el mateix any, funda i dirigeix el Sanatori Antituberculosi del Puig d’Olena, considerat ja en aquella època com un dels millors i mes avançats d’Europa.
El 1934, nomenat representant de la Generalitat de Catalunya a la Junta Administrativa de l’Hospital Clínic, va ocupar-se del finançament, així com de la normalització de l’ús del català en les reunions professionals i administratives.

El Sanatori va ser l’eina de la seva missió, un objectiu frustrat per la guerra i l’exili.
Va millorar les condicions sanitàries del seu país, organitzant un sistema d’assistència social de Qualitat i Equitatiu.
El meu avi era Progressista, Republicà i Independentista,
Però, per damunt de tot, ell es considerava un Humanista…

El meu avi patern, en Jaume Cardús Reig, treballador mercantil i sindicalista català,  president de la Joventut Catalanista al 1916, fou militant del CADCI, associació política i social,  fundada el 1903 a Barcelona.

Col·laborador de les publicacions “La Nació”, “El Diluvio” i “Lluita”.

Al 1920 forma un grup de tendència socialista dins del CADCI anomenat el Soviet, amb publicació pròpia.

L'agost del 1934 fou elegit president del CADCI i durant els fets del 6 d'octubre va donar suport a la proclamació de la República Catalana d’en Lluís Companys, raó per la qual fou empresonat.

El meu pare, el Dr. David Cardús Pascual, Cardiòleg i Matemàtic,  va ser pioner en l'estudi dels efectes físics dels viatges espacials en els éssers humans, formant part al 1958 del primer programa espacial de la NASA, el Projecte Mercury.
Anys després, dirigiria un projecte de la NASA per desenvolupar una càmera de dormir giratòria que simulava la gravetat, la màquina centrifuga dissenyada per ell mateix.

Va rebre reconeixement de Catalunya mitjançant guardons com: la medalla Narcís Monturiol, el Doctorat Honoris Causa de la Universitat Autònoma de Barcelona i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat, entre d’altres.
Científic i humanista va fundar diverses entitats culturals i científiques, destacant  l’AICS, American Institute for Catalan Studies, i la NAFCA (North American Federation of Catalan Associations), per consolidar els Casals dels Estats Units i Canada.

La meva mare, la Francesca Ribas Rodríguez, guanyadora del Premi IPECC del 2004, amb la carrera de Química Farmacèutica, va ser una gran companya i col.laboradora, primer del meu Avi i desprès del meu Pare.
Durant 20 anys va dirigir el laboratori a on es realitzaven les proves pels estudis cardiovasculars.
A finals dels 70', amb el meu pare varen fundar l ‘AICS, el primer Casal d'Estats Units amb caràcter social i cultural.
Tothom la coneixia per la seva alegria, el seu gran sentit de l’humor, la seva senzillesa, generositat i, sobre tot, pel seu gran amor per Catalunya amb l’esperança de veure-la independent.

Jo vaig néixer a Barcelona durant els primers anys de la postguerra emigrant als 6 anys a Houston, tornant sovint a Catalunya els estius i gaudint de meravelloses estades amb els meus estimats avis, oncles, germans i cosins.
En viure a Mèxic durant 8 anys, vaig  tenir l'oportunitat d'involucrar-me amb una comunitat catalana forta i dinàmica, que havia emigrat durant la Guerra Civil espanyola.

Al tornar a Houston al 1984 per fer un Màster en Relacions Internacionals i Sistemes d’Informació i treballant com a consultora pels principals centres de salut i empreses d'energia, vaig sentir la necessitat, donades les meves profundes arrels catalanes, d’estudiar de forma autodidacta la llengua i la cultura catalana.
El 1998 vaig oferir-me com a voluntària l’AICS com a directora del Comitè de Joventut.

Des de juliol de 2003, ja com a Presidenta de l'entitat i amb una junta Directiva molt forta i efectiva, hem desenvolupat nous programes i activitats amb especial cura per l’obtenció de finançament per als diversos projectes culturals, així com el disseny i administració de les nostres xarxes socials; culminant amb la publicació trimestral en angles i català de la nostra revista CATALONIA per donar a conèixer Catalunya en tots els àmbits.
Desitjo poder dur a terme la tasca d’honorar i promoure la meva estimada Catalunya amb el mateix amor i la devoció que els meus avantpassats, acompanyada dels meus principals i fidels col.laboradors;  la Mayte Duarte, en Jordi Guillem, la Roslyn Smith, els membres de la Junta de la FIEC i tots els seguidors de la nostra lluita democràtica.
Dono les gracies el gran organitzador, Xavier Tudela, i a l’IPECC pel reconeixement de la Meva tasca, així com als que m’heu ensenyat i m’heu recolzat durant tot el camí.

Visca Catalunya ||*||I AM CATALAN ...

Stated Pau Casals as he presented himself at the reception of the United Nations in 1971 when he received the medal of peace ...

And today,  as I receive an award, I want to pay tribute to all Catalans who, for more than a generation, live outside our beloved land.

WE ARE CATALANS AND WE MAKE HISTORY…

So now I will share mine with you, in the hope that all of those who live abroad, do the same, in order to be able to become the memory that every country deserves, in order to never be forgotten, by those who left, their descendants, and those who are still to come ...

I BELONG TO A FAMILY THAT CONTAINS CATALONIA IN OUR  DNA ...

I am fortunate to come from an exceptional succession (line) of ancestors who have worked passionately towards Catalonia’s independence. 

The three last generations of my family have dedicated dreams and efforts to serve Catalonia within different fields.

My maternal grandfather, Dr. Francesc Ribas Soberano, son of a modest family from Reus, in 1907 moved to Barcelona to study medicine.

In Paris, he specialized in lung diseases and traveled to Sweden to find out about their Social Security system.

Friend of  Catalan President Lluís Companys, he was also his personal physician.

Affiliated to Esquerra Republicana, he presented himself  as Senator  in the Parliamentary elections of 1932 and successfully won the election. 

Despite his political life, he never abandoned his career as a pulmonary physician and in 1932, he founded and directed the Puig d'Olena Antituberculosis Sanatorium, considered one of the best and most advanced in Europe.

In 1934, he was appointed Representative of the Generalitat de Catalunya to the Administrative Board of the Hospital Clínic where he manage the financing, as well as the normalization of the use of Catalan in both professional and administrative aspects.
The Sanatorium was the tool of its mission, a goal frustrated by war and exile…

He improved the health conditions of his country by creating and  organizing a Social Security system characterized by quality and equality. 

My grandfather was Progressive, Republican and Independently minded. 

But, above all, he was considered a Humanitarian  ...

My paternal grandfather, Jaume Cardús Reig, a Catalan businessman and trade unionist, President of the Catalanist Youth in 1916, was a member of CADCI, a political and social association founded in 1903 in Barcelona.

Contributor to the publications "La Nación", "El Diluvio" and "Lucha", in 1920 he formed a group with socialist tendencies within the CADCI called the “Soviet”, his own publication.

In August of 1934 he was elected President of CADCI and during the events of October 6, he supported the proclamation of the Catalan Republic of President Lluís Companys, reason for which he was imprisoned.

My father, Dr. David Cardús Pascual, Cardiologist and Mathematician, pioneered the study of the physical effects of space travel in humans in 1958, forming part of the Mercury Project, the first space program in NASA.

Years later, he would lead a NASA project to develop a rotating sleeping chamber simulating gravity, the centrifugal machine, designed by himself.

He received recognition from Catalonia through awards such as: the Narcís Monturiol medal, the Doctorate in Honoris Causa from the Autonomous University of Barcelona and the Sant Jordi Cross from the Generalitat, among others.

Both a scientist and  a humanist, he founded several cultural and scientific entities, specifically,  AICS, the American Institute for Catalan Studies, and NAFCA (North American Federation of Catalan Associations), to consolidate the cultural efforts of the Catalan Casal Organizations in the United States and Canada.

My mother, Francesca Ribas Rodriguez, winner of the 2004 IPECC award, obtained a degree in Pharmaceutical Chemistry and was a great companion and collaborator, first to my grandfather and later to my father. 

For 20 years she organized the laboratory where tests were conducted for the cardiovascular studies. At the end of the 70 's, she cofounded along with my father, AICS, the first Catalan organization in United States characterized by both social and cultural projects. 

Everyone knew her for her joy, her great sense of humor, her generosity and, above all, for her great love for Catalonia with the hope of seeing her homeland become independent. 


I was born in Barcelona during the first years of the postwar and  emigrated,  at age 6, to  Houston,  frequently returning  to Catalonia in the summers and enjoying wonderful stays with my dear grandparents, uncles, sibblings and cousins.

When living in Mexico for 8 years, I had the opportunity to get involved with a strong and dynamic Catalan community, who had emigrated during the Spanish Civil War.

Upon returning to Houston in 1984, to complete an MBA in International Relations and Information Systems, while I worked as a consultant for the healthcare industry  and energy sector, I felt the need, given my deep Catalan roots, to focus towards studying the Catalan language and culture.

In 1998, I volunteered for AICS as Director of the Youth Committee and since July 2003, as the President of the nonprofit organization, along with a very strong and effective board of directors, we developed new programs and activities with special attention to obtaining funding for  various cultural projects, as well as the design and administration of our social networks; culminating with the quarterly publication in English and Catalan of our magazine CATALONIA which promotes all aspects of Catalan culture. 

I want to be able to carry out the task of honoring and promoting my beloved Catalonia with the same love and devotion exhibited by my ancestors, accompanied by my main and faithful collaborators; Mayte Duarte, Jordi Guillem, Roslyn Smith, the members of the FIEC Board and all the followers of our democratic struggle.

I thank IPECC for the recognition of my work, as well as those of  you who have guided and supported me along the way.

Visca Catalunya ||*||