Translate

dilluns, 26 de setembre del 2022

AGAMÈMNON - CRÀNI 4


El crani 4 'Agamèmnon', que representava el cas més antic conegut de sordesa, 
no era sord, segons un nou estudi

La investigació, recolzada en la prestigiosa revista 'Journal of Human Evolution', determina que la patologia dels canals auditius de l'individu no és tan greu com per afectar la seva audició i que sentia  tan bé com la resta dels individus sans de la Sima de los Huesos.

Un nou estudi sobre el 'crani 4', que s'exposa al Museu de l'Evolució Humana i que es va trobar en el Teixde la Sima dels ossos d  ' Atapuerca,   ha determinat que l'individu no era sord, com es pensava originalment. El  'crani4 ',   de 430.000 anys d'edat,   va ser sobrenomenat    'Agamèmnon'   pels seus descobridors i és un dels exemplars més complets que es coneixen a Europa per a aquesta cronologia.  Va ser conegut mundialment com el cas més antic conegut de la sordesa en l'evolució humana.

L'estudi ha estat dut a terme per un equip internacional de científics, liderat per Mercedes Conde-Valverde, investigadora de la Càtedra d'evolució otoacústica i paleoantropologia dels hospitals HM i  la Universitat d'Alcalá, i ha estat publicada en la prestigiosa revista'Journal of Human Evolution'.

Els canals de l'orella dreta i esquerra en aquest individu mostren la presència de regeneració òssia patològica (exostosis, en termes tècnics) que bloquegen parcialment Aquests conductes. Les patologies similars s'han documentat en els neandertals a tot Europa i l'Orient Mitjà i també es troben freqüentment en esquelets arqueològics de períodes molt més recents. Encara que la raó precisa darrere de la formació d'aquesta patologia en els éssers humans vius no és clara, sovint s'ha associat amb l'exposició repetida a l'aigua freda. Quan aquest crani va ser estudiat per primera vegada, en 1997, es va concloure que l'exostosi havia tancat completament els canals auditiu i que, en conseqüència, l'individu patia de sordesa. Va ser el primer cas conegut de la sordesa en el registre fòssil i com a tal ha estat citat en la literatura científica internacional. No obstant això, en les dues darreres dècades hi ha hagut un gran avanç en tècniques de tomografia computada, que permeten la creació de models tridimensionals de les estructures de l'orella, i, d'altra banda, els investigadors de l'equip d'Atapuerca han desenvolupat un Nova metodologia que permet establir les capacitats auditives d'un exemplar a partir de l'obtenció de mesuraments en models tridimensionals i la seva inclusió en un model biofísic dissenyat en l'àmbit de l'Enginyeria de telecomunicació.

Aquesta metodologia s'aplicava prèviament a altres espècimens saludables de la Sima de los Huesos trobant que les seves habilitats auditives eren molt similars a les de la humanitat actual i clarament diferents a les dels ximpanzés. Aquests resultats han tingut una gran rellevància en l'estudi de l'origen i l'evolució del llenguatge humà.

Resultats sorprenents

En aquest context, els investigadors s'estableixen per aplicar aquests avenços al cas del crani 4 i determinar acuradament l'extensió de la seva sordesa suposada. No obstant això, els resultats obtinguts van ser completament inesperats, ja que indiquen que la patologia dels canals auditius no era tan greu com per afectar l'audiència de l'individu ique, en conseqüència, no era sord.  Els científics esperaven que aquest individu havia patit algun grau de pèrdua d'audició i no obstant això, va escoltar, així com els altres individus sans en la Sima de los Huesos.

L'exostosis representa una de les patologies clàssiques en molts dels desafiaments humans prehistòrics, i la literatura científica està plena d'explicacions de per què aquests creixements d'ossos apareixen i quins són els seus efectes en l'audició sobre les persones que Patit. No obstant això, aquest estudi és el primer intent detallat d'analitzar les implicacions clíniques d'aquesta patologia en els avantpassats dels humans fòssils.  Juan Luis Arsuaga, director científic del MEH, assenyala un aspecte interessant de la recerca: «la qualitat científica d'un equip també es mesura per la seva capacitat de tornar a avaluar contínuament els seus propis resultats passats. És gratificant formar part d'un equip en què els joves investigadors són capaços de treballar amb els investigadors més sènior per, conjuntament, millorar els resultats aconseguits fa més de dues dècades. "

Els investigadors de les següents institucions han participat en l'obra:

Càtedra evolutiva d'Otoacústica i paleoantropologia (HM hospitals – Universitat d'Alcalá), Universitat d'Alcalá, Hospital Universitari Príncipe d'Astúries, HM Puerta del sur University Hospital, centre mixt (UCM-ISCIII) d'evolució i conducta Universitat de Binghamton (SUNY, Estats Units), Universidad S. Pablo CEU i Universitat Rovira i Virgili.


MEH. 27 SEPTIEMBRE 2019.CRÀNEO 4.divendres, 1 de març del 2019

RARE DISEASE


Les malalties minoritàries o de baixa prevalença són un conjunt molt ampli i heterogeni de condicions patològiques complexes que poden afectar en qualsevol tram d’edat: nadons, infants, adolescents, joves o adults. S’estima que hi ha entre 7.000 i 8.000 malalties diferents.

Avui, es calcula que entre un 6% i un 8% de la població general pot estar afectada per qualsevol d’aquestes malalties. A Catalunya, les dades presenten més de 300.000 afectats.
Una malaltia minoritària és aquella que afecta a menys d’1 de cada 2.000 persones. Tot i que individualment són rares, hi ha moltes malalties d’aquest tipus (6.000-7.000), de manera que hi ha molts pacients afectats.

Tot i que la definició de malaltia minoritària és la que acabo d’anomenar, en la indústria farmacèutica és aquella malaltia on no és rentable desenvolupar un fàrmac degut al baix nombre de pacients, la poca informació disponible que hi ha, els diagnòstics deficients, la manca d’estudis clínics i la difícil localització de pacients. És per aquest motiu que les famílies creen les seves pròpies fundacions per aconseguir finançament per la recerca d’aquestes malalties.

Fa uns anys aquestes malalties eren socialment oblidades, però, per sort, actualment ja són socialment transcendentals i reconegudes.

Com he dit, existeixen al voltant d’unes 7.000 malalties minoritàries descrites i cada any es descriuen entre 150 i 250 noves malalties, gràcies a les noves tecnologies.

Gran número d’aquestes malalties afecta a nens, és a dir, es manifesten en edat primerenca. Cal saber que la majoria tenen una base genètica, causades per mutacions en gens específics com la fibrosi quística o vàries distròfies musculars. Però també n’hi ha que estan relacionades amb factors ambientals, com alguns tipus d’anèmia per falta de vitamines o degut a medicaments. Aquest és el cas del mesotelioma maligne, un càncer de mama, on més del 90% dels casos són deguts a l’exposició d’amiant. No obstant, encara n’hi ha moltes sense conèixer el seu origen o dades de la prevalença.


LES MALALTIES MINORITÀRIES EN XIFRES
El fet que aquestes malalties afectin a poques persones i el desconeixement dels seus símptomes per part del públic i professionals, s’estima que el temps que transcorre entre l’aparició dels primers símptomes fins al diagnòstic és de 5 anys. En 1 de cada 5 casos poden passar més de 10 anys fins aconseguir el diagnòstic correcte. Això comporta no rebre suport ni tractament o rebre un tractament inadequat i empitjorar la malaltia.

No tots els centres hospitalaris tenen els mitjans per tractar els afectats, per això es calcula que pràcticament la meitat dels sofrents ha hagut de desplaçar-se i viatjar en els últims 2 anys fora de la seva província a causa de la seva malaltia, ja sigui en busca d’un diagnòstic o d’un tractament.

Les malalties minoritàries suposen un cost econòmic important. El cost del diagnòstic i del tractament suposa al voltant del 20% dels ingressos anuals de cada família afectada. Això suposa una mitja de més de 350€ per família i mes, una xifra molt representativa de l’alt cost que suposa l’atenció a les malalties rares. Les despeses a cobrir en la majoria dels casos, es relacionen amb l’adquisició de medicaments i altres productes sanitaris, el tractament mèdic, les ajudes tècniques i l’ortopèdia, el transport adaptat, l’assistència personal i l’adaptació de l’habitatge.


TRACTAMENT PER LES MALALTIES MINORITÀRIES
Només el 1-2% de les malalties minoritàries tenen actualment algun tipus de tractament, per tant, queda molt per investigar.

Existeixen 4 tipus bàsics de tractament per a les malalties genètiques minoritàries:

TERÀPIES FARMACOLÒGIQUES
Consisteix en la modificació d’una reacció bioquímica normal o patològica per un agent químic extern.

El desenvolupament d’un medicament és un procés molt car i difícil de quantificar. Actualment s’han d’invertir molts milions perquè un nou fàrmac arribi al pacient.

Però què és un medicament? Un medicament és una petita molècula orgànica, que típicament ha de ser:
Específica per a resoldre un problema molecular (ex: impedir una interacció anormal entre dues proteïnes)
Molt activa i molt afina per la seva diana
Molt poc tòxica
Distribuir-se bé per tot l’organisme i arribar al teixit diana
Barat de produir o, al menys, que es pugui sintetitzar en quantitats industrials
Estable
Nou (patentable)
S’ha de comercialitzar

TERÀPIA GÈNICA
Intenta corregir gens defectuosos responsables de malalties en la línia somàtica (no sexual), ja sigui per:
Pèrdua de funció: incorporar el gen normal (ex: fenilcetonúria)
Guany de funció: eliminar la mutació responsable, eliminant la proteïna (ex: Huntington)

Limitacions:
Es pot corregir només les característiques reversibles d’una malaltia genètica
La mida de l’ADN a incorporar en el genoma del pacient
Resposta immunitària davant del vector víric (retrovirus, adenovirus adenoassociats)
Inactivació d’un gen essencial que pot provocar un problema major que la malaltia
Direccionalment a cèl·lules diana apropiades

TERÀPIA CEL·LULAR
Descriu el procés d’introduir noves cèl·lules en un teixit afectat, amb o sense teràpia gènica prèvia. És necessari introduir moltes cèl·lules perquè el tractament sigui efectiu i, a vegades, aquestes cèl·lules poden anar a teixits no desitjats o tenir algun tipus de creixement anormal.

CIRURGIA
Per exemple en defectes cardíacs congènits.


DIA DE LES MALALTIES RARES
Perquè les malalties rares ho deixin de ser, l’últim dia de febrer es celebra el Dia de les Malalties Rares, amb l’objectiu de sensibilitzar i conscienciar el públic sobre les malalties poc freqüents; així com també mostrar l’impacte en la vida dels pacients i reforçar la seva importància com a prioritat en la salut pública.

Es va establir el 2008 perquè, segons l’Organització Europea de Malalties Rares (EURORDIS), el tractament de moltes malalties poc freqüents és insuficient, així com les xarxes socials per donar suport a persones amb malalties minoritàries i les seves famílies. A més, mentre ja hi havia nombrosos dies dedicats a persones que pateixen malalties individuals (com la sida, el càncer, etc.), abans no hi havia hagut un dia per representar persones que pateixen malalties minoritàries. Es va escollir el 29 de febrer perquè és un dia “estrany”. Però es celebra l’últim dia de febrer en anys que no són de traspàs.

MÉS INFO:

dissabte, 1 de setembre del 2018

(CMT) CHARCOT-MARIE-TOOTH


Dissabte 1 de setembre de 2018, l'Associació sense ànim de lucre Charcot-Marie-Tooth UK llança el CMT Awareness Month 2018. L'any passat, la campanya va rebre un impuls inesperat quan l'ex Girls Aloud, Cheryl Tweedy, va publicar a Instagram que el fill de la seva amiga ho patia.

El (CMT) Charcot-Marie-Tooth, porta el nom dels tres científics que ho van descobrir, progressivament provoca una debilitat muscular i malbaratament al sistema nerviós perifèric en ser una neuropatia desmielanitzant, afectant les extremitats inferiors, cames i peus, provocant problemes com els dits de martell, la mobilitat reduïda i el dolor incontrolable. 

I les extremitats superiors: mans i dits també es veuen afectats, fent que les tasques que necessiten habilitats motores fines, com ara fixar cordons de sabates i botons siguin molt difícils entre d'altres. 

Tot i que la CMT no és una amenaça per a la vida, per a molts, impactarà i reduirà significativament la qualitat de les seves vides, l'estres, les caigudes i el sobresforç, fins i tot fan que algunes persones acabin com a usuaris de cadires de rodes.

El cap de funcionament del CMT UK, Karen Butcher que pot rastrejar la CMT de nou generacions en una família, va dir: "Encara hi han massa professionals mèdics que inclouen metges de família, fisioterapeutes, ortesis, cirurgians -i fins i tot neuròlegs- que encara no saben què és la CMT, per tant, una part integral de la campanya d'aquest any serà educar-los sobre la malatia, de manera que puguin ajudar a fer un diagnòstic si és necessari el més aviat possible.

"També és important per a nosaltres arribar a aquelles persones que pensen que podrien patir-la, però que encara no han estat diagnosticades. De vegades, els símptomes no són obvis, però degut al fet que la CMT afecta les mans i els peus, podria haver-hi problemes d'equilibri, problemes per caminar o caure regularment i estar constantment cansats. Per a algunes dones, un senyal revelador és que no poden usar sabates de taló alt a causa d'arcs elevats i dits de martell.

"Podria haver moltes raons per a símptomes com aquests, però si teniu alguna pregunta seria útil preguntar-li al metge sobre CMT: el diagnòstic precoç ajuda a millorar la vida dels afectats perquè és una malatia genèrita de transmisió hereditaria, i també es pot donar consell genètic professional.

"Sabem que és una estratègia ambiciosa, però, idealment, ens agradaria que cada nou diagnosticat de CMT automàticament fos derivat cap a nosaltres, per poder oferir el nostre suport amb avantatges, llocs de treball i problemes familiars i assessorar-los d'on poder obtenir ajuda mèdica especialitzada ".

La Professora de Neurologia Clínica i Consultor Neurològic de la UCLH, Mary Reilly, també és Patró de Charcot-Marie-Tooth UK, explica que: "La CMT té moltes característiques diferents, però comunament hi ha un debilitament i pèrdua de múscul i sensibilitat reduïda, principalment als peus i cames, però també a les mans i els braços en les etapes avançades de la malaltia. Aquests donen lloc a una sèrie de complicacions ortopèdiques, que provoquen una gran varietat de problemes de mobilitat i destresa, i de vegades escoliosi.

"La CMT no descriu un únic trastorn, sinó un grup de simptomes. És important determinar exactament quin tipus de CMT es té, per millorar la qualitat de vida, i això només es pot fer una vegada que es considera un diagnòstic en un pacient. Durant molt de temps els que pateixen CMT i el seu entorn creuen que són torpes o tenen peus maldestres patint en silenci quan podrien rebre ajuda i suport. 

Extret de:http://www.crawleynews24.co.uk/awareness-month-for-charcot-marie-tooth/ 01/09/2018  www.cmt.org.uk  


MÉS INFO:           


dilluns, 2 de juliol del 2018

MULTIVAC DRACMAY HEMEROTEC


Emulant als psicohistoriadors de la Fundació, des de la xarxa tenim per objectiu, que la informació ens torni el menys amnèsics i analfabets digitals possible. I ho farem amb l’ajut de tots nosaltres fent xarxa.

Fixarem el fugisser coneixement en grups d’hemeroteques temàtiques. I així aquelles informacions que ens varen copsar o frapar sabrem on podem tornar a trobar-les i fins i tot es tracta de nodrir els següents grups tancats creant així una genèrica base de dades per a línies de recerca específiques, que permetin que la informació estigui a l’abast de tothom en cada moment, sense perdre’s en l’inabastable marasme de les dades virtuals a la xarxa. 


Multivac és el nom d'un ordinador fictici que apareix en moltes de les històries o contes d'Isaac Asimov, entre 1955 i 1975. D'acord amb la seva autobiografia In Memory Yet Green, Asimov va escollir el nom de Multivac com a referència UNIVAC, el primer ordinador “mainframe” (Computadora central) fabricada a US. Mentre que inicialment, Asimov va pensar el nom per referir-se a "Multiple vacuum tubes (tubs de buit múltiples)", en una de les últimes històries, "L'última pregunta", es llegeix que el sufix-ac vindria de "analog computer (computadora analògica) ".

Com la majoria de la tecnologia que Asimov descriu en la seva ficció, les especificacions de Multivac varien entre les seves diferents aparicions. En tots els casos, és un ordinador manegat pel govern, situat en instal·lacions subterrànies a gran profunditat com a mesura de seguretat, un superordinador d'un quilòmetre i mig de longitud. A diferència de les intel·ligències artificials representades en les seves sèries sobre Robots, la interfície de Multivac està mecanitzada i és impersonal - excepte en el relat "Tots els mals del món" -, consistint en complexes consoles de comandes que només uns pocs humans poden manegar.


Evidentment susceptibles de ser ampliats a més àmbits.


HEMEROTEC DRACMAY ANTHROPOLOGY

HEMEROTEC DRACMAY ARTCAT

HEMEROTEC DRACMAY CATALUNYA

HEMEROTEC DRACMAY ECOLOGY & NATURE

HEMEROTEC DRACMAY ESTEL·LAR & AEROSPACE

HEMEROTEC DRACMAY HUMOUR

HEMEROTEC DRACMAY LIBRARIAN

HEMEROTEC DRACMAY NEUROBIOLOGIST

HEMEROTEC DRACMAY NOÈTIC

HEMEROTEC DRACMAY PHILOSOPHY

HEMEROTEC DRACMAY QUÀNTIC & SCIENCE

HEMEROTEC DRACMAY SALUT & HEALTH

HEMEROTEC DRACMAY SOCIAL

HEMEROTEC DRACMAY TECHNOLOGY

HEMEROTEC DRACMAY ARCHITECTURE & DESIGN©Mayte Duarte MMXVIII

diumenge, 25 de febrer del 2018

MALTRAVIESO

Descobreixen a Càceres 
les petjades d'art neandertal més antigues del món.
La cova de Maltravieso, un dels focus més destacats d'art rupestre de la Península Ibèrica, protago-nitza una troballa vital que modificarà els conceptes de l'estudi de l'evolució humana. Portada de l' revista Science s’espera tingui una important repercussió internacional. Els estudis de datació duts a terme per un grup de recerca europeu han conclòs que una de les pintures de les que es troben en les parets d'aquesta cavitat té una antiguitat d'almenys 66.700 anys, més del triple del que s'estimava fins al moment, ja que l'edat de les cèlebres mans en positiu i negatiu es fixava en 20.000 anys. 

en Videos

Marcos García Díez, professor de la universitat Isabel I de Burgos és un dels estudiosos que ha participat en aquest anàlisi, que encapçalen el professor de la Universitat de Southampton Alistair Pike i el professor alemany Dirk Hoffmann de l'Institut Max Planck d'Antropologia, entre d'altres. Els experts de la Junta d'Extremadura Hipòlit Collado, Joan Carles Aguilar i José Ramón Bell també han participat en l'estudi de Maltravieso. Les mostres es van prendre en dues ocasions diferents, al desembre de 2014 i abril de 2016. García Díez explica que la importància d'aquesta troballa rau en què per primera vegada es pot establir que els neandertals van ser els autors d'aquestes pintures, el que afegeix llum al debat «sobre la capacitat d'expressió simbòlica dels neandertals».
L'anàlisi de la calcita sobre una de les mans que s'ha fet utilitzant el mètode de l'Urani-Tonio ens diu que el seu origen té lloc 20.000 anys abans que el Homo Sapiens arribés a Europa. Per tant, segons aquest estudi, no hi ha dubte que va ser aquesta espècie l'autora d'aquests símbols. Aquest grup, anomenat 'Datant l'origen i desenvolupament de l'art rupestre paleolític a Europa a partir del desequilibri de la sèrie de l'Urani' ha investigat de manera conjunta dues coves espanyoles: La Pasiega a Cantàbria i Ardales a Màlaga, arribant a conclusions similars amb datacions antigues, la qual cosa fa pensar que podria haver-hi altres punts a la Península Ibèrica on també poguessin trobar-se aquests símbols, fonamentals per al coneixement de la Prehistòria.

Per Marcos García Díez les conclusions no deixen cap dubte perquè «els primers sapiens apareixen fa 45.000 anys». Un dels aspectes més interessants d'aquesta investigació és delimitar les característiques dels neandertals i les seves qualitats cognitives, més enllà dels propis atributs físics.

Segons figura en la nota emesa per la conselleria de Cultura, l'investigador Paul Petitt de la Universitat de Durham afirma que el fet de tenir exemples de tres coves a 700 quilòmetres de distàn-cia «evidència que aquesta va ser una tradició amb gran recorregut, al que els neandertals van ser els primers humans a deixar marques permanents i significatives en coves profundes. És molt possible que l'art rupestre similar documentat en altres coves d'Europa occidental, que durant tant de temps es va suposar que era obra de la nostra espècie, tingui un origen neandertal ».

Les tres coves tenen en comú pintures paleolítiques majoritàriament en vermell (ocre), ocasionalment en negre, que contenen grups d'animals, punts, signes geomètrics, empremtes de mans en negatiu i positiu i gravats, explica la nota enviada per l'administració regional. Els investigadors descarten tot tipus de creació arbitrària, ja que la seva elaboració va implicar planificar una font de llum, buscar amb precisió una font adequada i barrejar els pigments per pintar les figures.

Per Hipòlit Collado, cap de la Secció d'Arqueologia de la Junta d'Extremadura, aquesta troballa indi-ca «que les petjades més antigues del món es localitzen en aquesta petita cavitat Càceres, on els neandertals van prendre consciència de la seva pròpia identitati van deixar sobre la paret allò que més els identificava com humans: l'empremta de la seva pròpia mà». Segons la nota de la Junta Collado porta anys treballant en una línia d'investigació sobre l'origen Neandertal de l'art rupestre. Pel que sembla les investigacions s'havien vist obstaculitzades per la falta de dades concloents. El radiocarboni com a fórmula per datar aquestes restes podia donar errors, donat que «les mostres de pigments d'radiocarboni són propenses a la contaminació i poden donar estimacions d'edat falses, l'obtenció de mostres de carbó necessàries per a aquest mètode és destructiva per a les figures». La dificultat sorgeix també a l'estar moltes d'aquestes pintures fets amb pigments minerals com l'ocre, que no contenen cap material orgànic i per tant és impossible datar.

Aquest dijous es presentava a Màlaga la part del projecte referent a la cova d'Ardales. El finançament d'aquesta investigació s'ha dut a terme a través de la Natural Environment Research Council (Gran Bretanya), la National Geographic Society (Estats Units), el Max Planck Society (Alemanya) i la Ro-yal Society Wolfson Research Merit Award (Gran Bretanya ).

Els investigadors han guardat amb zel que la informació pogués transcendir abans de les 20 hores del 22 de febrer. La prestigiosa publicació americana va mantenir embargades aquestes dades fins aquest moment.  Els amants de la prehistòria i de l'evolució humana ja tenen un punt en on trobar informació per reconstruir aquest passat que ens ajuda a entendre el nostre present.

FONTS i IMATGES:
http://www.hoy.es/caceres/primer-arte-obra-20180222200319-nt.html
http://science.sciencemag.org/content/359/6378/912

http://www.sciencemag.org/about/science-licenses-journal-article-reuse?_ga=2.20645053.40492483.1519540798-1173937778.1519540798

dilluns, 27 de novembre del 2017

XXIX PREMIS BATISTA I ROCA–MEMORIAL ENRIC GARRIGA TRULLOLS
IMMA CABOTÍ I FIGUERAS (Estats Units d’Amèrica) HELLENA CARDÚS RIBAS (Estats Units d’Amèrica) GUIDO DETTONI DELLA GRAZIA (Itàlia) ROGER FRIEDLEIN (Alemanya) ALFONS GREGORI I GOMIS (Polònia) ALEJANDRO HUGO CARRERAS (Argentina) ANTONI LLORENS LARREGOLA (País Basc) BELÉN MURILLO MARTÍNEZ (Madrid) NÚRIA RECHE POQUET (Lausana) VIVIANA SANDRA SANCHIS ROCHE (Argentina)CLOENDA AMB JOSEP TERO


XXIX premis “Batista i Roca – Memorial Enric Garriga Trullols” 2017


L’Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana (IPECC) ha lliurat els premis “Josep Maria Batista i Roca – Memorial Enric Garriga Trullols” 2017 a deu catalans o catalanòfils residents fora de Catalunya, en la vint-i-novena edició d’aquests guardons que reconeixen la tasca que des de la Catalunya Exterior es fa per mantenir la presència catalana en el món i augmentar el coneixement de la realitat cultural i nacional de Catalunya a l’exterior.

Enguany els premis han estat atorgats a Immaculada Cabotí, resident a Virgínia, als Estats Units; Hellena Cardús, que viu a Texas, als Estats Units; Guido Dettoni, d’Assís, Itàlia; Roger Friedlein, de Bochum, Alemanya; Alfons Gregori, resident a Poznan, Polònia; Alejandro Hugo Carreras, de Rosario, Argentina (l’únic que no ha pogut recollir personalment el premi); Antoni Llorens, resident a Vitòria-Gasteiz, País Basc; Belén Murillo, resident a Madrid, Espanya; Núria Reche, que viu al Cantó de Vaud, a Suïssa; i Viviana Sandra Sanchis, de Buenos Aires, Argentina.

Prèviament a l’acte de lliurament dels premis, el guardonats han estat rebuts per la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i, també, pel pare Abat de Montserrat, Josep Maria Soler, al Parlament  i a l’Abadia de Montserrat respectivament.

L’acte de lliurament dels premis, presidit pel president de l’Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana, Xavier Tudela, ha tingut lloc a l’Institut d’Estudis Catalans. Durant la cerimònia el secretari general de la Federació Internacional d’Entitats Catalanes (FIEC), Antoni Montserrat, ha dissertat sobre la Catalunya exterior avui.

L’himne nacional de Catalunya, cantat pel cantautor Josep Tero i per tots els assistents, ha posat punt i final a l’acte.

Aquest guardons, d’atorgament anual, instituïts i convocats per l’Institut de Projecció Exterior de la Cultura Catalana (IPECC), reconeixen la labor que duen a terme els catalans i catalanòfils que viuen fora de Catalunya per mantenir la presència catalana en el món i augmentar el coneixement dels Països Catalans i la cultura catalana a l’exterior.

Amb la voluntat que els premis tinguin continuïtat i amb el desig d’enfortir encara més aquest reconeixement a la Catalunya Exterior, us proposem que, si ho creieu adient, pugueu ajudar aquesta activitat amb una aportació econòmica. Qualsevol col.laboració serà benvinguda.

Si considereu positivament la proposta que avui us presentem l’aportació l’hauríeu de fer al següent compte de l’IPECC indicant, sisplau, el vostre nom:

IBAN: ES73 2100 1006 5202 0006 1004

SWIFT / BIC: CAIXESBBXXX

Moltes gràcies.

Fonts amb la relació de premiats i biografies: